Skip to main content

ପରିପତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

Panchayati Raj & Drinking Water Department Inner Banner

ପରିପତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

Sr. No. Title Letter Number Date Details/Download
1 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟକୁ (State PMU) ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦେଶନାମା 251 01/05/2022 - 01/31/2022 Download(524.5 KB)ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟକୁ (State PMU) ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦେଶନାମା
2 ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏସ ଅଧୀନରେ ଓମ୍ବୁଡ୍ସପର୍ସନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦେଶନାମା 19601 11/25/2021 View Details
3 ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୨୨୫ ତାରିଖ ୧୬.୦୩.୨୦୨୧ 5225 03/16/2021 Download(656.47 KB)ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୨୨୫ ତାରିଖ ୧୬.୦୩.୨୦୨୧
4 ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୮୧୨୪ ତାରିଖ୧୧.୦୫.୨୦୨୧ 8124 05/11/2021 Download(170.4 KB)ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୮୧୨୪ ତାରିଖ୧୧.୦୫.୨୦୨୧
5 ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୧୭୬ ତାରିଖ ୧୫.୦୩.୨୦୨୧ 5176 03/15/2021 Download(3.81 MB)ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୧୭୬ ତାରିଖ ୧୫.୦୩.୨୦୨୧
6 ଜିପିଟିଆକୁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗର ୧୯.୦୩.୨୦୧୮ ରେଜୋଲୁସନ ନମ୍ବର ୫୩୮୬ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫିସର ଅର୍ଡର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ୧୪୬୪ 01/19/2019 Download(262.64 KB)ଜିପିଟିଆକୁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗର ୧୯.୦୩.୨୦୧୮ ରେଜୋଲୁସନ ନମ୍ବର ୫୩୮୬ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫିସର ଅର୍ଡର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି
7 ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜିପିଟିଏ ର ତାଲିକା ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର 8902 05/08/2018 Download(1.36 MB)ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜିପିଟିଏ ର ତାଲିକା ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର