Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Advertisement

Panchayati Raj & Drinking Water Department Inner Banner

Advertisement

Advertisement
Sr. No. Subject Date of Advertisement Details/Download
1 2022-23 ପାଇଁ ORMAS, ଓଡିଶାର ବାହ୍ୟ ଅଡିଟ୍, CAG ଏମ୍ପାନେଲେଡ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ଚୟନ” ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୂଚନା | 26/05/2023 Download(579.85 KB)2022-23 ପାଇଁ ORMAS, ଓଡିଶାର ବାହ୍ୟ ଅଡିଟ୍, CAG ଏମ୍ପାନେଲେଡ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ଚୟନ” ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୂଚନା |
2 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ, ଓଡିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 06/04/2023 Download(897.4 KB)ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ, ଓଡିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
3 ଓଡିଶା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 06/04/2023 Download(1.2 MB)ଓଡିଶା ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
4 ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ, ଓଡିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜାଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସେଲରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ 04/03/2022 Download(478.62 KB)ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ, ଓଡିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜାଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସେଲରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ
5 ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ନିଯୁକ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସୀମା । 22/12/2021 Download(1.87 MB)ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ନିଯୁକ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସୀମା ।
6 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟକୁ (State PMU) ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 17/12/2021 Download(1.14 MB)ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟକୁ (State PMU) ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ
7 ଆରଜିଏସଏ ଅଧୀନରେ ପିଆରଆଇମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 04/12/2021 Download(7.34 MB)ଆରଜିଏସଏ ଅଧୀନରେ ପିଆରଆଇମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ  ବିଜ୍ଞପ୍ତି
8 ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସିର ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 26/11/2021 Download(418.2 KB)ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସିର ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
9 OSSAAT, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି 12/11/2021 Download(292.11 KB)OSSAAT, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି
10 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 29/10/2021 Download(111.96 KB)ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
11 ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(77.29 KB)ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
12 ଏସଆଇଆରଡି ଓ ପିଆର ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 24/09/2016 Download(1.1 MB)ଏସଆଇଆରଡି ଓ ପିଆର ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ